Základní informace

Podstatou pojištění je chránit Vaše příjmy proti finančním nárokům na náhradu škody na zdraví a majetku. Jak podnikající fyzická osoba, tak podnikající právnická osoba odpovídá podle obecně závazných právních předpisů za škodu, kterou způsobí ostatním subjektům.
Rozlišujeme následující druhy pojištění :

 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na pronajatých nemovitostech
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech převzatých
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • regresní náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou

Příklady z praxe :

 • náklady na opravu překopnutého kabelu elektrického vedení (cca 35.000,- Kč)
 • náklady na opravu přeříznutí plynovodu a uniklého plynu (cca 600.000,- Kč)
 • náklady na léčebné výlohy a ušlého zisku zraněných osob pádem vánočního stromu na Staroměstském náměstí (cca 2.000.000,- Kč)

 

Doplňující informace

Pojistné plnění vyplývající z pojištění odpovědnosti patří mezi nejkomplikovanější. V mnoha případech teprve soudní proces rozhoduje o vině – odpovědnosti za škodu pojištěné firmy. Z tohoto pohledu lze jen velmi těžko dopředu odhadnout finanční dopad. V případě vznesení nároku na náhradu škody vstupuje do soudního procesu s pojištěnou firmou též pojišťovna a může se podílet na nákladech spojené s řízením před soudem, popř. mimosoudního vyrovnání.

 

V rámci tohoto druhu pojištění zastupujeme :

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Generali pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Uniqa pojišťovna, a.s.

 

Získejte analýzu ZDARMA

Chcete získat více informací, popř. provést ZDARMA analýzu Vašeho stávajícího pojištění? Neváhejte a kontaktujte nás:

 

ikonka  limmit@limmit.cz
ikonka  476 755 757
ikonka  777 557 755