Základní informace

Podstatou pojištění je chránit Vaše příjmy proti finančním nárokům na náhradu škody na zdraví a majetku. Rozlišujeme následující druhy pojištění:
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném občanském životě
- vytopením sousedních bytů, dopravní nehody způsobené chodcem nebo cyklistou, ublížení na zdraví a škody na majetku způsobené chovem psa, škody způsobené Au-pair v hostitelské rodině apod..
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- obecnou odpovědnost zaměstnance upravuje §172-179 zákoníku práce. Zaměstnanec je odpovědný až do výše 4,5 násobku svého průměrného měsíčního výdělku.
- zaměstnanec – řidič, viník dopravní nehody – odpovědnost za škodu na vozidle zaměstnavatele, škoda způsobená nedbalostí.
pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti
- škoda na zdraví na zledovatělých chodnících, spadlé střešní tašky vlivem vichřice, rozšířený požár na sousedící objekty apod..

Doplňující informace

Nároky na náhradu škody poškozenou stranou v mnoha případech mohou být řešeny soudní cestou. Z tohoto důvodu doporučujeme sjednání pojištění právní ochrany D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s., která chrání Vaše finanční výdaje za právní služby a soudní poplatky až do výše 500.000,- Kč.

 

V rámci tohoto druhu pojištění zastupujeme :

  • Allianz pojišťovna, a.s.
  • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
  • Česká pojišťovna, a.s.
  • Generali pojišťovna, a.s.
  • Kooperativa pojišťovna, a.s.
  • Uniqa pojišťovna, a.s.

 

Získejte analýzu ZDARMA

Chcete získat více informací, popř. provést ZDARMA analýzu Vašeho stávajícího pojištění? Neváhejte a kontaktujte nás:

 

ikonka  limmit@limmit.cz
ikonka  476 755 757
ikonka  777 557 254