Základní informace

Kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, musí prokázat finanční způsobilost. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost.

 

Rozsah pojištění

Finanční způsobilost

 • schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy
 • povinnost prokázání finanční způsobilosti dle zákona o silniční dopravě pro všechny dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřebu
 • při neprokázání finanční způsobilosti hrozí odebrání koncese

 

Doplňující informace

Prokázání finanční způsobilosti

 • obchodní majetek
 • objem dostupných finančních prostředků
 • provozní kapitál
 • rezervy na 12 měsíců provozu
 • bankovní záruka
 • výše 330 000 Kč pro jedno vozidlo, 180 000 Kč pro každé další vozidlo
 • trvání po celou dobu provozování silniční dopravy
 • finanční způsobilost lze prokázat také Smlouvou o ručení uzavřenou s pojišťovnou

 

V rámci tohoto druhu pojištění zastupujeme :

 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 

Získejte analýzu ZDARMA

Chcete získat více informací, popř. provést ZDARMA analýzu Vašeho stávajícího pojištění? Neváhejte a kontaktujte nás:

 

ikonka  limmit@limmit.cz
ikonka  476 755 757
ikonka  777 557 253