Základní informace

Podstatou pojištění je chránit hodnotu Vašeho movitého firemního majetku :

 • výrobní a provozní zařízení
 • zásoby
 • převzaté cizí věci
 • cennosti a peníze v trezoru i na cestě do banky
 • modely, vzory, exponáty, věci umístěné ve výlohách
 • náklady na vyklizení místa pojištění
 • náklady na obnovení dokumentace
 • náklady na výměnu zámků
 • pojištění skla

proti níže uvedeným pojistitelným nebezpečím:

 • požár, úder blesku, výbuch, pád letadla
 • povodeň a záplava, zemětřesení
 • vichřice, krupobití, pád stromů a stožárů
 • tíha sněhu, lavina, sesuv půdy
 • voda z vodovodního zařízení
 • odcizením věci krádeží, vloupáním nebo loupeží
 • loupež při přepravě
 • vandalismus
 • přepětí a indukce následkem úderu blesku
 • a další

 

Doplňující informace

Kvalitu pojištění určuje především správné ohodnocení movitého majetku dle účetnictví společnosti. Pojistné (cena za pojištění) závisí na zvoleném rozsahu pojištěných rizik a výše spoluúčasti.

 

V rámci tohoto druhu pojištění zastupujeme :

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Generali pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Uniqa pojišťovna, a.s.

 

Získejte analýzu ZDARMA

Chcete získat více informací, popř. provést ZDARMA analýzu Vašeho stávajícího pojištění? Neváhejte a kontaktujte nás:

 

ikonka  limmit@limmit.cz
ikonka  476 755 757
ikonka  777 557 755