Základní informace

Podstatou pojištění je chránit hodnotu nemovitého majetku občanů. Jedná se jak o trvale obývané nemovitosti:
- rodinné domy, byty v osobním vlastnictví, garáže, vedlejší stavby u rodinných domů (garáž, bazén, studna, septik, zahradní domy, altány apod.).
tak o rekreačně obývané nemovitosti:
- chaty, chalupy, sruby
Máte možnost se pojistit proti níže uvedeným pojistným nebezpečím.

Pojistná nebezpečí

 • požár, úder blesku, výbuch, pád letadla
 • povodeň a záplava, zemětřesení
 • vichřice, krupobití, pád stromů a stožárů
 • tíha sněhu, lavina, sesuv půdy
 • voda z vodovodního zařízení
 • odcizení stavebních součástí (např. okapy)
 • vandalismus (např. sprejeři, škoda na zámcích)
 • a další

 

Doplňující informace

V rámci pojištění nemovitého majetku občanů máte možnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu z držby a vlastnictví nemovitosti. Toto pojištění chrání výdaje občanů za škody způsobené například:
- škoda na zdraví na zledovatělých chodnících, spadlé střešní tašky vlivem vichřice, rozšířený požár na sousedící objekty apod..
Velkou roli při sjednávání pojištění nemovitosti sehrává správné určení pojistné částky – reprodukční odhad nemovitosti, aby se klient vyvaroval důsledku podpojištění.

 

V rámci tohoto druhu pojištění zastupujeme :

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Generali pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Uniqa pojišťovna, a.s.

 

Získejte analýzu ZDARMA

Chcete získat více informací, popř. provést ZDARMA analýzu Vašeho stávajícího pojištění? Neváhejte a kontaktujte nás:

 

ikonka  limmit@limmit.cz
ikonka  476 755 757
ikonka  777 557 254