Základní informace

Podstatou pojištění je chránit hodnotu Vašeho nemovitého firemního majetku:

 • nemovitosti (budovy a stavby)
 • náklady na vyklizení místa pojištění
 • věci umístěné na vnější straně budovy (reklamní poutače, nápisy apod.)
 • škody na stavebních součástech budovy
 • pojištění skla

proti níže uvedeným pojistitelným nebezpečím:

 • požár, úder blesku, výbuch, pád letadla
 • povodeň a záplava, zemětřesení
 • vichřice, krupobití, pád stromů a stožárů
 • tíha sněhu, lavina, sesuv půdy
 • voda z vodovodního zařízení
 • odcizení stavebních součástí
 • vandalismus
 • a další

 

Doplňující informace

Kvalitu pojištění určuje především správné ohodnocení nemovitého majetku. V mnoha případech jsou nemovitosti chybně oceňovány pomocí různých typů odhadů. Pro určení hodnoty z pohledu pojištění je rozhodující reprodukční odhad nemovitosti (náklady na znovupořízení nemovitosti). Pojistné (cena za pojištění) závisí na zvoleném rozsahu pojištěných rizik a výše spoluúčasti.

 

V rámci tohoto druhu pojištění zastupujeme :

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Generali pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Uniqa pojišťovna, a.s.

 

Získejte analýzu ZDARMA

Chcete získat více informací, popř. provést ZDARMA analýzu Vašeho stávajícího pojištění? Neváhejte a kontaktujte nás:

 

ikonka  limmit@limmit.cz
ikonka  476 755 757
ikonka  777 557 755